Robot- & automationsløsninger

I Kjærgaard finder du en af landets fremmeste leverandører af robotløsninger til aflastning af tunge løft og ensidigt gentagende arbejde. Ud over forbedringen af arbejdsmiljøet tjener vores robotløsninger til en mærkbar effektivisering af produktionen hos vores mange industrikunder.

Robotløsninger siden 2000

Vi har leveret industrielle robotløsninger til alle grene af industrien siden 2000, og robotter og robotceller leveres som en del af vores brede kompetencefelt inden for moderne industriautomation. En af vores store forcer er, at vi kan tage ansvar for både den mekaniske og den elektriske del af projektet, og på den måde får vores kunder en mere gennemtænkt og fremtidssikret robotløsning. Vores speciale er end of line-udstyr.

Industriens partner

Vores aktiviteter spreder sig over mange forskellige industrier og forbearbejdningsprocesser. Mange af vores løsninger afsætter vi inden for emballageproduktion, i fødevareindustrien, til medicinalvarefremstilling, til plast- og metalforbearbejdning for at nævne nogle af de væsentligste. Vi løser også opgaver uden for produktionsmiljøet. Det kan f.eks. være telefoni- og dataløsninger til forberedelse af IT-infrastrukturer.

Udvikling og innovation

Vores force er vores store tværfaglighed og evnen til at kombinere standardløsninger på en ny og epokegørende måde, så der opstår unikke løsninger. Når standardløsningerne i visse tilfælde alligevel kommer til kort, går vi ikke af vejen for at udvikle specialløsninger til særligt perspektivrige projekter, som industriens innovative partner.

Helge Nielsens Allé 10
8723 Løsning

Tlf. +45 7565 0000